IKB PSB - pluimvee update

Meldpunt IKB

AVINED heeft het Meldpunt IKB ingericht, met de mogelijkheid om al dan niet anoniem melding te maken van onjuist handelen of overtredingen van de IKB-voorschriften. Uiteraard kunt u hier ook een positief geluid laten horen!

Binnen IKB PSB, IKB Kip en IKB Ei bestaat al een controle systematiek en zijn de deelnemers gemotiveerd om een goede basis neer te zetten. We kunnen echter niet altijd alles monitoren en zijn hier mede afhankelijk van wat anderen horen en zien. Het Meldpunt IKB is daarom een goede aanvulling om te zorgen dat de kwaliteitsschema’s iedere dag op een goed niveau presteren. Het spreekt voor zich dat opgetreden wordt indien daadwerkelijk misstanden worden geconstateerd. En dit is uiteindelijk in het belang van de (grote meerderheid van) goedwillende bedrijven.
 
U kunt via meldpuntikb@avined.nl of via 088 – 998 4390 uw melding doorgeven. Melden via het telefoonnummer kan anoniem.

Lees hier verder.


Deelnemersbijdrage 2017

De IKB PSB deelnemersbijdrage voor 2017 is vergeleken met 2016 verlaagd. Jaarlijks wordt, samen met de Adviescommissie IKB PSB bekeken welke activiteiten in het volgende jaar nodig zijn. Deze activiteiten brengen kosten met zich mee en dat is input voor het berekenen van de deelnemersbijdrage.  
 
De deelnemersbijdrage voor IKB PSB is in 2017:
• Per certificaat laden, enten, reinigen, ontsmetten en / of ongediertebestrijding: € 300,-
   (2016: €375,-)
• Snavelbehandelen: € 100,- (ongewijzigd)
 
De factuur voor het innen van de deelnemersbijdrage 2017 wordt in het najaar verstuurd.

Lees hier verder.


IKB PSB website

De IKB PSB website is recent geüpdatet met meer informatie over o.a. de aanmeldprocedure. Ook kunt u meer informatie over de Certificerende Instantie en Controle Organisaties vinden en de tarieven die zij hanteren. De insteek was om de informatie toegankelijk te maken voor de bedrijven. Neemt u binnenkort ook een kijkje op de website? Mocht u nog zaken missen, dan horen we het graag.  


Vangbedrijven: insturen pluimveeplanningen, cursus 'Verantwoord pluimveevangen'

Pluimveeplanningen
Voor het uitvoeren van de fysieke controles op laadbedrijven heeft de Certificerende Instantie (CI) de pluimveeplanningen nodig, zodat zij tijdig weten wanneer ze een controle kunnen inplannen.
 
We krijgen echter het signaal door, dat niet iedereen de pluimveeplanningen toestuurt, dan wel tijdig toestuurt. Graag verzoeken we u om dit tijdig voor het verlopen van uw certificaat toe te sturen aan de CI. Als er onvoldoende planningen worden ingestuurd, dan kan geen fysieke inspectie worden uitgevoerd en kan ook geen nieuw IKB PSB-certificaat afgegeven worden.
 
Alvast bedankt voor uw medewerking!
 
Cursus ‘Verantwoord pluimveevangen’ (vooraankondiging)
De sector streeft verbetering na, dus ook op het vlak van het vangen en laden van pluimvee.

Een Plan van Aanpak is opgesteld om verbeteringen door te voeren, waarvan één onderdeel gaat over het vangen en laden van pluimvee en op welke manier het vang- en laadproces kan worden geoptimaliseerd. Hier zijn ervaringen van bijv. de Dierenbescherming met het transport van uitgelegde leghennen in meegenomen.
 
In dit Plan van Aanpak is o.a. opgenomen dat een cursus ‘Verantwoord pluimveevangen’ verplicht wordt gesteld voor alle medewerkers van IKB PSB-bedrijven die fysiek betrokken zijn bij de vang- en laadwerkzaamheden. De cursus wordt in de IKB PSB-regeling opgenomen. U wordt nog geïnformeerd over waar u deze cursus kunt volgen en binnen welke termijn de cursus gevolgd moet zijn.


Meer informatie

Bezoek onze website: https://www.avined.nl/thema/ikb-psb-0
Of neem contact met ons op via: 088 - 998 4340 / info@avined.nl
Contactpersoon IKB PSB: Sascha Smits

Mocht uw e-mailadres niet meer actueel zijn, geef dan uw wijziging door aan de Certificerende Instantie (VERIN) via info@verin.nl.