Nieuwsbrief IKB PSB (03-2019)

Facturatie deelnemersbijdrage IKB PSB 2019

In december 2018 hebben wij u via de nieuwsbrief geïnformeerd over de verhoging van de deelnemersbijdrage IKB PSB 2019. IKB PSB werkt namelijk net als IKB Ei en IKB Kip aan een versterking van het kwaliteitssysteem.

Versterking kost geld

IKB PSB wil met de versterking bijdragen aan een goede en gecontroleerde manier van het produceren van pluimveevlees en eieren. De versterking van IKB PSB is gericht op een betere borging van de voedselveiligheid en het tijdig signaleren en afhandelen van incidenten. Om de versterking van IKB PSB mogelijk te maken, heeft de Adviescommissie IKB PSB het AVINED-bestuur geadviseerd over de noodzakelijke verbeteringen en kosten van het certificatieschema IKB PSB.

Vier punten waar IKB PSB op versterkt
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de versterking van IKB PSB. Dat gebeurt op de volgende thema’s:

  1. Verantwoord en geborgd gebruik van middelen op pluimveebedrijven;
  2. Signalering en afhandeling van incidenten;
  3. Structuur IKB PSB;
  4. Toezicht op controlerende partijen.

Deelnemersbijdrage 2019
De deelnemersbijdrage IKB PSB is vastgesteld op:

De facturen van de deelnemersbijdrage IKB PSB ontvangt u medio april. De factuur ontvangt u, net als voorgaande jaren, digitaal (per e-mail) vanuit info@ikbpsb.nl.

 

Meer informatie en vragen

Op de website van IKB PSB vindt u meer informatie over de huidige deelnemersbijdrage en de deelnemersbijdrage van 2019. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Frontoffice IKB PSB (telefoonnummer: 088 – 998 4340 / e-mail: info@ikbpsb.nl).