Card image cap

Vlekziekte: Vaccinatie beschermt niet in alle gevallen volledig tegen uitval

4 maart 2020

Vlekziekte wordt jaarlijks bij ongeveer vijf tot tien Nederlandse pluimveebedrijven aangetoond, met name bij leghennenbedrijven met uitloop. Vaccinatie beschermt niet in alle gevallen volledig tegen uitval.

Card image cap

Ketenborging

3 maart 2020

Momenteel is het IKB Kip schema in behandeling voor acceptatie op ketenborging.nl. Ketenborging.nl is een initiatief van de Taskforce Voedselvertrouwen. De overheid en het bedrijfsleven hebben criteria opgesteld die de private borging van de voedselveiligheid en vooral de voedselintegriteit moeten versterken. Dat IKB Kip in behandeling is genomen, betekent vertrouwen van een onafhankelijke partner in

Card image cap

IKB Kip vindt beperkt, zorgvuldig en correct antibioticagebruik belangrijk

3 maart 2020

Het AVINED-programma zelfcontrole is gericht op het gebruik en de registratie van antibiotica in de pluimveevleessector. Op die manier is er goed inzicht in het gebruik van antibiotica. Uit resultaten van het programma zelfcontrole antibiotica blijkt dat in 2019 alle gecontroleerde antibiotica correct zijn geregistreerd. Dit is een mooi resultaat. Antibioticaresistentie is een groot probleem

Card image cap

Handige afvinklijst voor uw IKB Kip controle

3 maart 2020

Voor IKB Kip zijn per schakel afvinklijsten ontwikkelt. Deze lijsten geven een overzicht van de documenten die u tijdens een IKB Kip controle bij de hand moet hebben. Zo bent u goed voorbereid, heeft u de juiste documenten bij de hand en kan de controle efficiënter verlopen. De documenten mag u zowel digitaal als geprint

Card image cap

Geen verificatieonderzoek meer bij Salmonella verdenking

10 februari 2020

De werkwijze rondom Salmonellaonderzoek bij (opfok) (groot)ouderdieren is aangepast. Er wordt namelijk geen verificatieonderzoek meer uitgevoerd.

Card image cap

Deelnemersbijdrage 2020

5 februari 2020

Om uitvoering te geven aan het jaarplan 2020 heeft het AVINED-bestuur op 13 november 2019 besloten zowel de begroting als de deelnemersbijdrage 2020 te verhogen. Een hoger kwaliteitsniveau vraagt om extra activiteiten, extra menskracht en extra middelen. Om de genoemde plannen waar te kunnen maken is het noodzakelijk om te investeren in IKB PSB. In

Card image cap

Resultaten en plannen versterking IKB PSB

5 februari 2020

Vorig jaar bent u erover geïnformeerd dat IKB PSB op vier thema’s wordt versterkt. Tijdens de IKB PSB-bijeenkomst op 12 december 2019 is de voortgang per thema toegelicht. Graag delen we deze informatie in het kort nu ook via deze nieuwsbrief. Thema 1: Verantwoord en geborgd gebruik van middelen op pluimveebedrijven Plaagdierbeheersingsbedrijven en ontsmettingsbedrijven mogen

Card image cap

Fire safety on your farm

27 januari 2020

You naturally want to guarantee the safety of yourself, your employees and the animals on your farm. IKB is helping you by including safety requirements in the IKB schemes.

Card image cap

Brandschutz in Ihrem Betrieb

27 januari 2020

Es ist selbstverständlich, dass Sie Ihre eigene Sicherheit sowie jene Ihrer Mitarbeiter und der Tiere in Ihrem Betrieb garantieren möchten.

Card image cap

Pluimveehouders gezocht voor LNV Community

23 januari 2020

Het ministerie van LNV zoekt veehouders, akkerbouwers en tuinders die willen meedenken over landbouwbeleid. Zij kunnen zich aanmelden voor de LNV Community.