Nieuwsbrief HOSOWO (01-2019)

 

De nieuwe HOSOWO regeling is van kracht

Per 1 juli is in de IKB Kip en IKB Ei regeling het onderdeel HOSOWO opgenomen. Dit betekent dat pluimveehouders op basis van de nieuwe voorschriften een hygiënogram, stal- of drinkwateronderzoek laten uitvoeren door een erkende HOSOWO-Instantie of de dierenarts waarmee de pluimveehouder een IKB overeenkomst heeft afgesloten. De nieuwe HOSOWO-voorschriften voor pluimveehouders vindt u hier.
Afhankelijk van de uitslag van het hygiënogram neemt de pluimveehouder vervolgacties.
Lees hier meer over de vervolgacties van het hygiënogram.

E-learning

Bij de voorschriften A09, A10 en A11 staat momenteel bij ingangsdatum ‘Nader te bepalen’. De e-learning ‘Bemonsteren pluimveestallen’ is niet gereed.
Dit betekent ook dat u geen invulling kunt geven aan de betreffende voorschriften.  Als de e-learning gereed is, communiceren wij dit aan u via de nieuwsbrief. U wordt dan ook geïnformeerd wanneer u uiterlijk moet voldoen aan de gestelde voorwaarden in de betreffende voorschriften.
De e-learning is niet van toepassing voor HOSOWO-Instanties die enkel een erkenning willen behalen voor ‘Analyse hygiënogram’.

Hoe laat ik mijn bedrijf erkennen?

In september neemt Kiwa VERIN contact met u op voor het afsluiten van de deelnemersovereenkomst. Daarna volgt de erkenningscontrole. Deze controle vindt voor 30 november 2019 plaats.

Wilt u meer informatie?

De regeling voor HOSOWO-Instanties vindt u op onze website.