Card image cap

Doorgeven letselpercentage

21 december 2020

Wij krijgen regelmatig vragen binnen over het nut van het doorgeven van letselpercentage aan de vang- en laadploeg.

Card image cap

Letselpercentage invullen in MijnAVINED

21 december 2020

Sinds 1 december is het mogelijk om het teruggekoppelde letselpercentage in te vullen in MijnAVINED. Door deze informatie te verzamelen wordt het op den duur mogelijk om trends (geanonimiseerd) in beeld te brengen.

Card image cap

Verantwoord middelengebruik ten tijde van vogelgriep

10 november 2020

Als voedselproducent bent u verantwoordelijk voor een veilig gebruik van middelen.

Card image cap

IKB-controles en IKB-voorschriften

10 november 2020

Ook voor IKB geldt: geen bezoek aan stal of andere vogelverblijfplaats tenzij noodzakelijk.

Card image cap

Bezoekverbod

10 november 2020

Belangrijk punt uit de huidige landelijke regelingen is het verbod om stallen en andere vogelverblijfplaatsen te betreden.

Card image cap

Jaarplan PLUIMNED en IKB Kip

9 juli 2020

Het jaarplan van IKB Kip maakt onderdeel uit van het PLUIMNED-jaarplan. IKB Kip richt zich in 2020 o.a. op de meerwaarde van IKB Kip, de toelating tot ketenborging.nl (zie onderstaand bericht), het verbeteren van de communicatie naar (nieuwe) deelnemers en het goed en efficiënt verlopen van de IKB Kip-controles.     Jaarplan Stichting PLUIMNED  

Card image cap

Stand van zaken Ketenborging IKB Kip

9 juli 2020

IKB Kip is ‘in behandeling’ voor acceptatie door www.ketenborging.nl. Hiervoor is door IKB Kip schriftelijk informatie aangeleverd bij ketenborging.nl. De Stichting ketenborging.nl heeft de NVWA gevraagd om de benodigde audits uit te voeren. PLUIMNED beheert het certificatieschema IKB Kip. De audit bij PLUIMNED wordt vermoedelijk begin juli afgerond. Bij een positieve conclusie volgt een derde

Card image cap

Corona: IKB Kip-controles en bezoek op uw bedrijf

9 juli 2020

Het coronavirus heeft invloed op ons dagelijks leven. We informeren u graag over de aanpassingen die daarom gedaan zijn in de werkwijze van IKB.

Card image cap

Tips voor de IKB-controle

9 juli 2020

Via de nieuwsbrief informeren wij u over IKB Kip, zodat u als IKB-deelnemer goed op de hoogte bent. Om u te helpen, hebben wij een aantal tips voor u als IKB-deelnemer op een rij gezet: Heeft u de afvinklijsten voor de IKB Kip-controle al gevonden? Met deze lijsten kunt u makkelijk controleren of u alle

Card image cap

Wijzigingen in IKB Kip

28 mei 2020

In overleg met het Centraal College van Deskundigen (CCvD) IKB Kip is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB Kip voorbereid. Het doel van deze wijzigingen is IKB Kip verder te versterken en te verduidelijken. De wijzigingen zijn vastgesteld door de onafhankelijke Raad van Beheer (RvB) en gaan in per 1 juni 2020. Eerder bent