Card image cap

Vogelgriep vastgesteld op eendenbedrijf in Lunteren (12 april 2022)

12 april 2022

Het ministerie van LNV meldt dat in Lunteren (provincie Gelderland) op een eendenbedrijf vogelgriep is vastgesteld.

Card image cap

IKB Kip: Plaagdierbeheersing vanaf 1 januari 2023

7 april 2022

Vanaf 1 januari 2023 gelden strengere (wettelijke) eisen bij inzet van chemische middelen (rodenticiden) voor de bestrijding van ratten en muizen, binnen en buiten gebouwen.

Card image cap

IKB Kip: Sectordeskundigen en IKB Kip

7 april 2022

IKB Kip is een schema dat onafhankelijk wordt beheerd én onafhankelijk wordt gecontroleerd.

Card image cap

IKB Kip: Registratie letselpercentages

7 april 2022

Om meer inzicht te krijgen in letsel bij vleeskuikens is het mogelijk om letselpercentages in te vullen in Mijn AVINED. Wij horen graag wat we kunnen verbeteren aan het huidige systeem om het invullen van deze gegevens te bevorderen.

Card image cap

Stand van zaken vogelgriep (30 maart 2022)

31 maart 2022

Intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km) en uitbraak HPAI in België.

Card image cap

Evaluatie actieplan voedselveiligheid gepubliceerd

25 maart 2022

Een onafhankelijk bureau heeft in opdracht van het Ministerie van LNV en VWS een evaluatie uitgevoerd over het Actieplan Voedselveiligheid. In het rapport wordt lovend gesproken over de eierketen en het kwaliteitssysteem IKB Ei.

Card image cap

Weet u het beter?

25 maart 2022

Om als Nederlandse pluimveesector een duurzame concurrentiepositie te behouden, is innovatie cruciaal. Uw mening als ondernemer in de pluimveesector telt. Dus, mocht u ideeën of interessante kennisvragen hebben, laat dit vooral weten via onze website.

Card image cap

Wat te doen wanneer u een dode vogel aantreft?

25 maart 2022

Er worden nog steeds dode wilde (water)vogels gevonden door vogelgriep. De terreinbeheerder of eigenaar is verantwoordelijk voor het opruimen van dode wilde (water)vogels. Wij geven u graag enkele tips zodat u weet wat u kunt doen wanneer u een dode vogel aantreft op of nabij uw erf.

Card image cap

Onderzoek: alternatieve methoden/middelen wormbestrijding

25 maart 2022

In 2022 start een praktijkonderzoek naar een alternatieve aanpak van wormbeheersing bij legpluimvee. Door dit onderzoek zal uiteindelijk een meer duurzame manier van worm bestrijding en beheersing ontwikkeld worden.

Card image cap

Beperkingsgebied Lunteren II: afvoer van eieren weer mogelijk (22 maart 2022)

23 maart 2022

In dit nieuwsbericht vindt u informatie over afvoermogelijkheden beperkingsgebied Lunteren II en intrekkingsdata beperkingsgebieden (10 km) en regio 10.