Card image cap

IKB Kip geaccepteerd door Ketenborging

30 juli 2021

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u een update gegeven over het acceptatietraject voor Ketenborging. Inmiddels staat IKB Kip als geaccepteerd kwaliteitsschema op de website. Hiermee toont IKB Kip via een externe beoordeling aan dat het beheer en het schema op onafhankelijke, betrouwbare en transparante wijze wordt uitgevoerd. Iets waar we trots op mogen zijn.

Card image cap

IKB PSB: Wijzigingen per 1 september 2021

16 juli 2021

In overleg met de Adviescommissie IKB PSB is een aantal wijzigingen in het certificatieschema IKB PSB voorbereid.

Card image cap

IKB PSB: Aangescherpte wetgeving voor gebruik Precursors (uitgangsstoffen)

16 juli 2021

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van grondstoffen in het kader van terrorisme, is vanaf 1 februari 2021 de verordening EU 2019/1148 van kracht.

Card image cap

QS: Actualiteit en volledigheid verklaring van deelname en volmacht

15 juli 2021

Om goed voorbereid te zijn op een audit en om fouten te voorkomen, dienen alle documenten altijd beschikbaar en up-to-date te zijn.

Card image cap

QS: Controle-indexen voor pluimveebedrijven

15 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 zijn de BSI en LFI auditindexen beschikbaar gesteld op het softwareplatform voor pluimveebedrijven.

Card image cap

Update Ketenborging

1 juli 2021

De afgelopen jaren is IKB Kip versterkt. Zo heeft IKB Kip o.a. aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan de criteria van Ketenborging.nl. 

Card image cap

Stalnummers, klopt uw registratie in KIP?

1 juli 2021

Het stalnummer in KIP is van belang voor een snelle tracering bij eventuele (voedselveiligheids)incidenten of een uitbraak van dierziekten.

Card image cap

Inzetten van biocides of gewasbeschermingsmiddelen, waar moet ik op letten?

1 juli 2021

Waar moet u op letten bij het inzetten van biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Card image cap

Veelgestelde vragen letselpercentage

1 juli 2021

Aangezien er nog regelmatig vragen binnenkomen over het invullen van letselpercentage, kunt u hier onder antwoord vinden op de meest gestelde vragen.

Card image cap

Top 5 veelvoorkomende tekortkomingen IKB PSB-controles 2020

3 juni 2021

De Certificerende Instantie Kiwa VERIN stelt na afloop van elk kalenderjaar een overzicht samen met daarin de veel voorkomende tekortkomingen tijdens IKB PSB controles.