Aangescherpte eisen voor IKB–controles

IKB Kip en IKB Ei hebben besloten de hygiënemaatregelen voor de IKB-controleurs aan te scherpen vanwege de dreiging van vogelgriep. De maatregelen moeten insleep van dierziekten voorkomen.

De maatregelen zijn:

1.   De IKB - controleurs volgen het eigen, verzwaarde hygiëneprotocol van de Certificerende Instelling.

2.   De IKB controleurs volgen altijd het hygiëneprotocol van het te bezoeken bedrijf.

3.   Als er een beperkings- of toezichtgebied is ingesteld (en dit kan in het buitenland anders heten), dan worden geen controles uitgevoerd in dat gebied.

4.   In overige gebieden gaan de controles wel door, maar bedrijfsgebouwen (dierruimte, voorruimte, eierpaklokaal etc.) worden niet betreden. Ook het betreden van het bedrijfsterrein wordt beperkt. De controleur zal bijvoorbeeld niet helemaal rond de stal lopen, maar vanaf de rand van het erf een beeld vormen over het terrein e.d.

IKB Kip en IKB Ei volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen, indien nodig, maatregelen aanpassen.