Antibioticumgebruik pluimveesector in 2017

Het jaarlijkse rapport over het antibioticagebruik in de pluimveesector in 2017 is gepubliceerd op de site van AVINED. In het rapport vindt u uitgebreide gegevens over het antibioticagebruik bij alle bedrijven in de vleeskuikensector, de legsector en de kalkoensector.

Vleessector

  • Het gebruik van antibiotica bij vleeskuiken in 2016 was 10,08 DDDAS en is met 4% gedaald vergeleken met 2016. Het gebruik van derde keus middelen is met ruim 50% gedaald naar 0,08 DDDAS.
  • Het gebruik van antibiotica bij productie fok- en vermeerderingsdieren is laag met 3,22 DDDAS. Het gebruik is licht gedaald ten opzichte van 2016. Het derde keus middelengebruik bedroeg 0,45 DDDAS en was ook lager dan in 2016.
  • Bij opfok fok- en vermeerderingsdieren was het gebruik 14,06 DDDAS. Dit is 13% hoger dan in 2016. Het derde keus middelen gebruik bij opfokbedrijven is gedaald met 39% naar 0,99 DDDAS.

Legsector

Het gebruik van antibiotica op alle pluimveebedrijven in de legsector in 2017 was met 1,22 DDDAS zeer laag en lag nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2016 (1,21 DDDAS). Het gebruik van derde keus middelen in de gehele legsector in 2017 was uiterst beperkt (0,01 DDDAS).

Kalkoensector

Het gebruik van antibiotica op kalkoenbedrijven in 2017 was 21,54 DDDAS. Dit is een daling van 21% ten opzichte van 2016. Ten opzichte van 2011 is er een reductie van 70%, gerekend met de oude rekenmethode (DD/DJ). Het derde keus middelen gebruik  liet in 2017 een daling zien van 20%, en bedraagt 2,08 DDDAS

Antibiotica-aanpak

In de antibiotica-aanpak van de pluimveesector zijn per deelsector maatregelen geformuleerd, gericht op het terugdringen van het antibioticagebruik in het algemeen of specifieke antibiotica  in het bijzonder (derde keus middelen, colistine). De basis van de aanpak is dat antibiotica ingezet moeten kunnen worden, indien nodig, maar dat het gebruik van antibiotica zo laag mogelijk moet zijn. Maatregelen mogen niet ten koste gaan van dierenwelzijn en diergezondheid. Er is speciale aandacht voor het relatief hoge derde keusmiddelengebruik bij opfok fok- en vermeerderings-bedrijven en kalkoenbedrijven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik de Jonge: edjonge@avined.nl | 088 9984336