Jaarverslag & Jaarrekening 2018 stichting AVINED

De stichting AVINED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP, COBK, NEPLUVI en Anevei. AVINED beheert een aantal door de overheid aangewezen databanken ten behoeve van de Nederlandse pluimveesector en ter ondersteuning van OVONED en PLUIMNED. Tevens vormt AVINED het algemene aanspreekpunt voor de pluimveevlees- en eiersector en houdt zich bezig met taken die zowel pluimveevlees als eieren betreffen.

AVINED heeft als doel een snelle en adequate dienstverlening aan de totale productiekolom van de verschillende ketens in de pluimveesector om daarmee een duurzame concurrentiepositie te bevorderen.

In 2018 vormden de volgende thema’s de kern van de werkzaamheden:

  • Antibiotica- en salmonella aanpak

  • Beheer aangewezen databases voor I&R, salmonella en antibiotica

  • Voorbereidingen AVV voor onderzoek en innovatie

  • IKB PSB regeling voor pluimveeservicebedrijven

  • Ontwikkeling Mijn AVINED

  • Werkzaamheden rondom de gevolgen van de Fipronil-crisis

De inkomsten van AVINED zijn de wettelijk verplichte bijdragen aan de databases, gebaseerd op tarieven die het ministerie van LNV publiceert. De regeling IKB PSB wordt gefinancierd door de deelnemers.

In het jaarverslag 2018 vindt u verdere details en resultaten. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.