Nieuwsbericht antibiotica juni 2015

29 juni 2015

Het Kabinet heeft op 25 juni haar integrale aanpak van antibiotica gepresenteerd. In deze aanpak wordt ook verwezen naar het MARAN rapport over antibioticaresistentie in de veehouderij. Eerder al verscheen het rapport van de SDa over het antibioticumgebruik in de veehouderij in Nederland en de reactie van het ministerie van EZ hierop. Onderstaand vindt u een korte reactie op de aanpak en de rapporten en links naar de verschillende documenten.

Integrale aanpak antibioticaresistentie VWS
Op 25 juni 2015 heeft het Kabinet een integrale aanpak antibioticaresistentie gepresenteerd. De aanpakgaat over het gebruik van antibiotica bij de mens, over de internationale aanpak, het milieu en de aanpak in de veehouderij. De aanpak in de veehouderij was eerder beschreven in een brief van het ministerie van Economische Zaken aan de Tweede Kamer (zie 3). De veehouderijsectoren zijn blij met deze integrale aanpak omdat het tegengaan van antibioticaresistentie een inspanning vergt van alle betrokken sectoren. De veehouderijsector is één van de bronnen van antibioticaresistentie bij de mens. Onderstaand een link naar het persbericht, de brief aan de Tweede Kamer met de plannen en de bijlagen daarbij. Lees hier aanpak: Integrale antibiotica aanpak VWS

Rapport MARAN 2015
Dit rapport is op 25 juni 2015 verschenen en geeft de ontwikkeling van de antibioticaresistentie in de Nederlandse veehouderij weer. De conclusie in de samenvatting van dit Engelstalige rapport geeft aan dat er goede indicaties zijn dat er een direct causaal verband is tussen het gebruik van antibiotica bij dieren en de antibioticaresistentie bij dieren. Dit wordt afgeleid van het feit dat de antibioticumresistentie in de veehouderijsectoren eenzelfde patroon lijkt te volgen als het antibioticumgebruik. Dit betekent dat een teruggang in het gebruik van antibiotica zich ook snel vertaald naar een teruggang in de antibioticaresistentie. Lees hier het rapport: NETHMAP en MARAN rapport (let op dit document begint met het NETHMAP-rapport (humaan) en halverwege start et MARAN-rapport: even doorscrollen dus).

Brief Ministerie van Economische Zaken
In deze brief aan de Tweede Kamer geeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een reactie op het rapport op het rapport van de SDa over het antibioticumgebruik, de verwachtingen van EZ over de toekomst en de reacties van de veehouderijsectoren. De brief toont waardering voor bereikte resultaten, maar spreekt wel zorg uit over de stagnering van de daling van het antibioticumgebruik. Lees hier de brief: Brief EZ met ractie op SDa rapport 2015

Kamervragen van PvdA
In het antwoord op kamervragen van de PvdA meldt het  Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat een deel van de stijging van het antibioticumgebruik bij vleeskuikens te maken heeft met een meer verantwoord gebruik van antibiotica. Ook meldt EZ dat de vleeskuikensector procentueel van alle sectoren nog altijd het hards gedaald is sinds 2009. Lees hier de brief: Antwoord EZ op kamervragen PvdA

Rapport SDa antibioticumgebruik veehouderijsectoren in Nederland
Dit rapport is al op 20 mei 2015 verschenen. Lees hier het rapport: SDa rapport antibioticumgebruik 2015

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met AVINED, Erik de Jonge | 030-75 55 019 | edjonge@avined.nl