Nieuwsbrief AVINED - Salmonella Special

In deze nieuwsbrief informeren we u graag over:

 • EU-doelstellingen 2018
 • Salmonella aanpak in 2019
 • Update Salmonella stroomschema's
 • Salmonella vaccin - Salmonvac 440

 

Salmonellabesmettingen Nederland ruim onder EU-doelstellingen

Wij willen u bedanken voor uw inzet en betrokkenheid bij de aanpak van Salmonella. Dankzij u heeft de Nederlandse pluimveesector namelijk de EU doelstellingen voor 2018 ruim gehaald.
De EU stelt doelstellingen voor het maximaal percentage Salmonella besmette koppels in een lidstaat. De doelstelling betreft een specifiek aantal Salmonella serotypen voor vier schakels in de pluimveesector.

De besmettingspercentages per schakel (tussen haakjes de EU-doelstelling):

 • (Groot)ouderdieren: 0% (doel: max. 1%)
 • Leghennen: 1,6% (doel: max. 2%)
 • Vleeskuikens: 0,2% (doel: max. 1%)
 • Vleeskalkoenen: 0% (doel: max. 1%)

Lees meer over de Salmonella serotypen die onder de EU-doelstellingen vallen.

Salmonella aanpak in 2019

Om veilige producten, zoals pluimveevlees en eieren, af te kunnen leveren, is het belangrijk om Salmonellabesmettingen te voorkomen. Daarom willen we ook voor 2019 de EU-doelstellingen weer halen. Hiervoor hebben we uw betrokkenheid en inzet weer nodig. Blijf alert op inkomende producten en hou de biosecurity op een hoog niveau. Doet zich iets bijzonders voor? Informeer elkaar hierover, zowel ketenpartners als bezoekers.  

In 2 stappen de Nederlandse Salmonella situatie beter in beeld

Wij (AVINED) houden de actuele Salmonella situatie in Nederland in de gaten. Zo kan er actie ondernomen worden wanneer dit nodig is. Dit kan alleen met volledige en actuele informatie.
Daarom vragen wij u om de volgende twee acties uit te voeren, om zo samen een beter beeld te schetsen van de Salmonella situatie in Nederland.  

1.    Lever de juiste gegevens aan uw laboratorium

Help uw laboratorium door op het inzendformulier de juiste gegevens in te vullen. Een voorbeeld inzendformulier kunt u hier vinden. Voor volledige en actuele informatie is datakwaliteit is erg belangrijk.
Voor het nemen van Salmonella monsters is er Europese en nationale regelgeving. Hierin staat onder andere welke informatie bij het inzenden van Salmonella monsters moet worden bijgevoegd.
Verder wordt de data invoer van de laboratoria gecheckt door aangescherpte en toegevoegde automatische controles. Zo wordt bijvoorbeeld een foutmelding gegeven wanneer een bedrijfssoort of houderijvorm wordt opgegeven die niet overeenkomt met de gegevens in KIP. Bij een foutmelding kan de Salmonella uitslag niet in de Salmonella databank worden ingelezen.

Klopt uw bedrijfssoort niet in de KIP? Hiervoor moet u een nieuw KIP-nummer aanvragen via het registratieformulier op onze website. De houderijvorm kunt u wel zelf wijzigen via Mijn AVINED.

2.    Lever tijdig uw monsters aan het laboratorium
Voor een betrouwbaar resultaat is het belangrijk dat monsters spoedig na het nemen worden onderzocht door het laboratorium.

De Europese regelgeving stelt hier ook eisen aan. Uw monsters moeten daarom:
•    binnen vier dagen na monstername door het laboratorium zijn ingezet;
•    binnen 48 uur na ontvangst door het laboratorium zijn ingezet.

Stem dus met uw laboratorium af hoe zij werken rondom feestdagen, of het weekend. Zodat uw monsters  zo spoedig mogelijk verwerkt worden na binnenkomst bij het laboratorium.

Meer Salmonella nieuws

Update Salmonella stroomschema’s legeind- en vleeskuikenbedrijven

Vanaf 1 juli 2019 wordt het stalonderzoek Salmonella voor IKB Kip- en IKB Ei-deelnemers weer verplicht. Dit onderzoek wordt na een Salmonellabesmetting gedaan. Zo wordt nagegaan of de stal (na reinigen en ontsmetten) vrij is van Salmonella. De Salmonella stroomschema’s zijn hierop aangepast. De nieuwe versie is geldig vanaf 1 juli 2019 voor legeindbedrijven en vleeskuikenbedrijven.  Als pluimveehouder (legeind en vleeskuikens) kunt u in de stroomschema’s een overzicht vinden van de wettelijke én de IKB-verplichtingen.

Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op de bijbehorende webpagina’s.
U kunt hier antwoord vinden op vragen als:

 • Wanneer moet ik welke monsters nemen, en in welke gevallen mag ik dat niet zelf doen?
 • Welke stappen volgen er als er Salmonella is aangetoond?
 • Wat wordt er bedoeld met een officieel onderzoek en wie komt hiervoor langs op mijn bedrijf?

Salmonella vaccin - Salmovac 440

Recent is een levend vaccin (Salmovac440) op de markt gebracht voor ouderdieren en leghennen. Na vaccineren kan tijdelijk een vaccinstam uitgescheiden worden welke door de voorgeschreven testmethode op het laboratorium wordt opgepikt. De NVWA heeft voor dergelijke gevallen een werkwijze opgesteld. Uw laboratorium is van deze werkwijze op de hoogte. Als pluimveehouder hoeft u zelf geen actie te ondernemen.

Toch brengen wij deze werkwijze graag bij u onder de aandacht: toont een laboratorium Salmonella aan waarvan vermoed wordt dat het om een vaccinstam gaat, dan moet dit nader onderzocht worden. Naast melding door het laboratorium aan de NVWA, stuurt het laboratorium het monster door naar de GD om te bepalen of het om een vaccinstam of een veldstam gaat. De NVWA blokkeert de stal, maar geeft de GD 48 uur (2 werkdagen) de tijd om de uitslag op te leveren. Indien nog geen uitslag bekend is na 48 uur, dan start de NVWA de afhandelingsprocedure voor een Salmonella verdacht koppel. Het oorspronkelijke laboratorium blijft verantwoordelijk voor de melding en verwerking van de eerste uitslag aan de NVWA (dus niet de GD als ‘tussenpersoon’).