Pluimvee Update IKB PSB (02-2019)

Lees deze nieuwsbrief als u vragen heeft over de wijzigingen IKB PSB

In deze nieuwsbrief informeren wij u extra over het ADR-jaarverslag en de RI&E verplichting.
Daarnaast informeren wij u over de nieuwe deelnemersovereenkomst, de cursus ‘Verantwoord Pluimveeladen’ (voor ent- en laadbedrijven) en de (voorbeeld) werkinstructies.

 

Nieuwe deelnemersovereenkomst

Vanaf 1 februari 2019 moet de nieuwe deelnemersovereenkomst IKB PSB worden afgesloten met zowel nieuwe deelnemers als de al bestaande deelnemers van IKB PSB. De overeenkomst wordt afgesloten tussen u, als pluimveeservicebedrijf en de Certificerende Instantie, Kiwa VERIN.

Waarom moet er een nieuwe deelnemersovereenkomst worden afgesloten?
De deelnemersovereenkomst dateert uit 2010 en was toe aan een algemene actualisering van de gebruikte termen en bepalingen. Daarnaast dienen de bepalingen m.b.t. vastleggen en verwerken van persoons- en bedrijfsgegevens aangepast te worden aan de nieuwe wetgeving op dit punt (de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Daarom is besloten om de deelnemersovereenkomst te vernieuwen. Op de verwerking van uw gegevens is naast het bepaalde in de deelnemersovereenkomst het bepaalde in de privacyverklaring van AVINED van toepassing, zie www.avined.nl.
 
Toelichting op de deelnemersovereenkomst
Eerder heeft u van de Certificerende Instantie, Kiwa VERIN, een brief met de nieuwe deelnemersovereenkomst ontvangen. Mocht u deze niet ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met Kiwa VERIN via 088 – 998 4310 of info@kiwaverin.nl.  Wilt u deze zo spoedig mogelijk weer getekend retour sturen naar Kiwa VERIN? Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Feiten & weetjes nieuwe voorschriften IKB PSB

Na het versturen van de IKB PSB wijzigingsbrief (per post) en de aanvullende nieuwsbrief, hebben diverse IKB PSB-deelnemers gevraagd om meer toelichting te geven over enkele wijzigingen.
Onderstaand krijgt u hierover meer toelichting.

ADR-jaarverslag (reinigings-, ontsmettings- en plaagdierenbeheersingsbedrijven)

Het ADR is een Europees verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
Binnen IKB PSB moeten deelnemers vóór 31 maart van ieder kalenderjaar een ADR-jaarverslag hebben. Deze moet zijn opgesteld door een ADR-veiligheidsadviseur.

Het ADR-jaarverslag is een bovenwettelijke eis.

Dit betekent dat:

 • De IKB PSB deelnemer die kleinere hoeveelheden middelen opslaat dan wel transporteert ook aan deze eis moet voldoen. De 1000-puntenvrijstellingsregeling maakt hier geen uitzondering op;
 • ZZP’ers ook moeten voldoen aan deze eis.

Wist u dat:

 • De eis om een actueel ADR jaarverslag te hebben in werking treedt met ingang van 1 april 2019. Dit betekent dat u het ADR jaarverslag uiterlijk vóór 31 maart 2020 gereed moet hebben;
 • U een veiligheidsadviseur inschakelt om u te voorzien van recente informatie, hulp bij het doorvoeren van verbeteringen, advies en controle op de opslag en transport van middelen;
 • Een veiligheidsadviseur u ook helpt risico’s te beheersen, door een controle op het beroep doen van de 1000-puntenvrijstellingsregeling en beoordeling van het systeem dat intern gebruik wordt bij het vervoer van de gevaarlijke stoffen (documenten, opleidingen etc.);
 • Bij het volgen van de door de veiligheidsadviseur vastgestelde instructies, de kans op negatieve gevolgen bij calamiteiten minimaal is en tot een bepaalde hoogte teruggevallen kan worden op zijn aansprakelijkheid;
 • De branchevereniging voor de pluimveeservicebedrijven (NVPSB), op 13 maart een informatiebijeenkomst heeft gehouden voor haar leden over het ADR-jaarverslag en de ADR-veiligheidsadviseur. Een ADR-veiligheidsadviseur is hierbij aanwezig geweest om informatie te verstrekken en vragen van bedrijven te beantwoorden. De NVPSB zal de uitkomsten nog richting haar leden communiceren.

Risico Inventarisatie & Evaluatie(RI&E) verplichting (alle IKB PSB erkende bedrijven)

Wist u dat:

 • ZZP’ers ook moeten voldoen aan deze verplichting. Vanuit IKB PSB wordt deze aanvullende eis gesteld;
 • U via deze link extra informatie kunt vinden over het opstellen van een RI&E.

Cursus ‘Verantwoord Pluimveeladen’ (ent- en laadbedrijven)

Nieuwe medewerkers volgen binnen 3 maanden na indiensttreding de cursus ‘Verantwoord Pluimveeladen’.
De IKB PSB deelnemer meldt iedere medewerker binnen 6 weken na indiensttreding aan bij één van de erkende opleiders.

Splitsing cursus ‘Verantwoord Pluimveeladen’ (laadbedrijven). De cursusduur is verkort van minimaal 4 uur naar minimaal 2 uur.
De ‘andere’ 2 uur moet door het laadbedrijf zelf worden ingevuld als onderdeel van het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.

In dit inwerkprogramma wordt minimaal aandacht besteed aan het onderstaande:

 • Productkwaliteit en hoe dit wordt beïnvloed door het laden;
 • Dierwelzijnsaspecten bij het laden;
 • Algemene informatie over de pluimveesector.

Werkinstructies (alle IKB PSB erkende bedrijven)

De IKB PSB deelnemer stelt een werkinstructie beschikbaar voor haar medewerkers.
Medewerkers die fysiek betrokken zijn bij de werkzaamheden ondertekenen voor ontvangst van de werkinstructie.

Om IKB PSB deelnemers te ondersteunen bij het opstellen van een werkinstructie, worden binnenkort ‘voorbeeld’ werkinstructies beschikbaar gesteld op de AVINED-website.
 

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Frontoffice IKB PSB (telefoonnummer: 088 – 998 4340 / e-mail: info@ikbpsb.nl).