SDa rapport: mooie cijfers antibiotica pluimveesector in 2017

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit SDA heeft haar jaarlijkse rapport over het antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren gepubliceerd. Het rapport  bevat cijfers over het gebruik in 2017. De SDa maakt gebruik van gegevens die afkomstig zijn van de sectorale antibioticadatabases.

Pluimveesector

  • Vleeskuikens: in 2017 daling antibioticagebruik van 7,8% t.o.v. 2016 en 74% t.o.v. 2009 (start antibioticaprogramma).

  • Kalkoenen: in 2017 daling antibioticagebruik van 23,7% t.o.v. 2016 en 31,3% t.o.v. 2013.

  • De SDa rapporteert voor de eerste keer de cijfers van de andere pluimvee(deel)sectoren. Ten algemene is het gebruik van antibiotica laag, m.u.v. opfokbedrijven ouderdieren vleessector.

  • In pluimveesector is het aandeel tweede keus middelen nog relatief hoog.

Meer informatie

Antibiotica