Beoordeling antibioticagebruik opfokbedrijven IKB Kip

IKB Kip-deelnemende opfokbedrijven worden sinds medio 2018 door de Certificerende Instelling (CI) beoordeeld op de hoogte van het antibioticumgebruik op het bedrijf. Bedrijven worden elk half jaar ingedeeld in de categorieën groen, oranje en rood.

  • Groen: deze bedrijven hoeven geen actie te ondernemen;

  • Oranje: deze bedrijven moeten een verbeterplan maken;

  • Rood: deze bedrijven moeten met hun dierenarts een analyse en een verbeterplan maken. Vervolgens vult de dierenarts de informatie digitaal in.

Opfokbedrijven krijgen een brief van de CI met de beoordeling over het gebruik van antibiotica in 2018.

Bij de uitvoering van het antibioticabeleid is veel gesproken over de oorzaken van het antibioticagebruik bij opfok. De kwaliteit van de ontvangen eendagskuikens is een essentieel onderdeel hiervan. Daar heeft het opfokbedrijf echter weinig invloed op. Het opfokbedrijf heeft wel invloed op andere zaken waaronder het bedrijfsmanagement. Daarom vindt AVINED het belangrijk dat elk opfokbedrijf in de rode categorie samen met de dierenarts een goede analyse maakt van de oorzaken en op zoek gaat naar verbeteringen.

Het antibioticagebruik in de veehouderij staat al jaren onder druk. Bijna alle veehouderijsectoren hebben het gebruik van antibiotica de laatste jaren flink gereduceerd. Bij de opfok (groot)ouderdieren in de vleessector is het gebruik van antibiotica nog niet gedaald. Daarentegen is het derde keus middelen gebruik in de opfok wel met bijna 50% gereduceerd het afgelopen jaar.

Momenteel inventariseert de sector meerdere opties en maatregelen om het antibioticagebruik terug te dringen. Hierover voert de sector overleg met de fokkerij, opfokorganisaties, dierenartsen en opfokbedrijven. Want een lager en verantwoord antibioticumgebruik zorgt voor minder antibioticaresistentie bij mens en dier en daarmee voor minder risico’s voor de volks- diergezondheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik de Jonge: edjonge@avined.nl | 088 9984336