Colistine resistentie in kippenvlees

Colistine resistentie in kippenvlees strookt niet met inspanningen sector

De vleeskuikensector is verrast door resultaten van het onderzoek naar colistine resistentie in kippenvleesmonsters afkomstig uit de Nederlandse retail. De monsters zijn in 2015 genomen en zijn met een zeer gevoelige methode onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat in 25% van de onderzochte monsters een bepaald resistentie gen (mcr-1) voorkomt dat ervoor zorgt dat bacteriën resistent zijn tegen colistine . Deze onderzoeksresultaten staan haaks op het lage colistine gebruik in de Nederlandse pluimveesector.

Maatregelen in de sector

Colistine resistentie wordt gezien als een risico omdat in ziekenhuizen colistine soms gebruikt wordt als een laatste redmiddel. Daarom wil ook de pluimveesector de colistineresistentie zo veel mogelijk voorkómen. De sector heeft beleid gemaakt om de inzet van colistine zoveel mogelijk te beperken. Uit de antibioticadatabase in de pluimveesector blijkt dat het colistinegebruik bij vleeskuikens erg laag is. In 2012 werd 35 keer colistine voorgeschreven, in 2013 16 keer, in 2014 14 keer, in 2015 18 keer, in 2016 11 keer en tot nu toe 4 keer in 2017. Verder is het algehele gebruik van antibiotica bij vleeskuikens tussen 2009 en 2016 met 72% afgenomen. Uit de officiële MARAN-rapportage over resistentie in de veehouderij blijkt ook dat er een duidelijke relatie is tussen een lager gebruik van antibiotica en minder antibioticaresistentie bij dieren.

Aanvullend onderzoek

De vleeskuikensector wil graag meewerken aan aanvullend onderzoek om antwoord te krijgen op de vele vragen die de sector  heeft. De belangrijkste vraag gaat over de risico’s van de gevonden prevalentie van colistineresistentie? In de media meldt het hoofd van de afdeling medische microbiologie van het UMC, Marc Bonten over dit onderzoek dat deze vorm van resistentie waarschijnlijk al langere tijd van nature voorkomt en dat we de resistentie eerder alleen niet konden aantonen. ‘We hoeven ons hier in Nederland op dit moment absoluut geen zorgen over te maken’. Ook meldt hij: ‘In feite is de hoeveelheid resistentie op kipproducten die we nu gevonden hebben vele malen lager dan we in het verleden vonden’.

Andere vragen gaan over de situatie in 2016 en 2017. Daalt de prevalentie in lijn met het afgenomen gebruik van colistine? Hoe ontstaat deze resistentie en hoe verspreid het en in welke mate komt deze voor bij mens en dier? Het onderzoek van het AMPHIA ziekenhuis verwijst naar de herkomst van het vlees en niet naar de herkomst van de kuikens. Kan het zijn dat de resistentie in buitenlandse kuikens hoger is dan in Nederlandse kuikens? Zo bleek uit de eerder genoemde MARAN rapportage dat geïmporteerd vlees meer resistente bacteriën bevat.

Informatie voor consument

Verse kip is geen steriel product en zal dat ook nooit worden. Verse producten bevatten bacteriën. Daarom zetten producenten op iedere verpakking dat het van belang is om de juiste keuken hygiëne te gebruiken en om kip door en door te verhitten. Zie voor verdere informatie hierover de site van het voedingscentrum.