Ministerie van LNV stelt ophokplicht in

De minister van LNV stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland.

De motivatie voor het instellen van de ophokplicht is de besmetting in Bretzfeld, Duitsland. Deze besmetting laat zien dat het HPAI-virus westelijker aanwezig is dan tot nu toe werd aangenomen. Het is daarom mogelijk dat ook in andere delen van West-Europa clusters van het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig zijn. De kans op introductie van HPAI H5N8 vanuit besmette wilde vogels op een Nederlands pluimveebedrijf wordt daarom iets hoger ingeschat dan op 20 januari. Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

Meer informatie ophokplicht

Wilt u meer weten over de ophokplicht? Klik dan hier voor de website van het ministerie van LNV.

Tweede R&O verplicht ook voor Duitsland

In Nederland geldt al een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting voor transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit de landen met uitbraken van vogelgriep. Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de NVWA op toegezien.

Vragen

Heeft u vragen over de H5N8-situatie? Neem dan contact op met AVINED via 088 – 998 43 40 of info@avined.nl.