Card image cap

Deelnemersbijdrage 2020

5 februari 2020

Om uitvoering te geven aan het jaarplan 2020 heeft het AVINED-bestuur op 13 november 2019 besloten zowel de begroting als de deelnemersbijdrage 2020 te verhogen. Een hoger kwaliteitsniveau vraagt om extra activiteiten, extra menskracht en extra middelen. Om de genoemde plannen waar te kunnen maken is het noodzakelijk om te investeren in IKB PSB. In

Card image cap

Resultaten en plannen versterking IKB PSB

5 februari 2020

Vorig jaar bent u erover geïnformeerd dat IKB PSB op vier thema’s wordt versterkt. Tijdens de IKB PSB-bijeenkomst op 12 december 2019 is de voortgang per thema toegelicht. Graag delen we deze informatie in het kort nu ook via deze nieuwsbrief. Thema 1: Verantwoord en geborgd gebruik van middelen op pluimveebedrijven Plaagdierbeheersingsbedrijven en ontsmettingsbedrijven mogen

Card image cap

Fire safety on your farm

27 januari 2020

You naturally want to guarantee the safety of yourself, your employees and the animals on your farm. IKB is helping you by including safety requirements in the IKB schemes.

Card image cap

Brandschutz in Ihrem Betrieb

27 januari 2020

Es ist selbstverständlich, dass Sie Ihre eigene Sicherheit sowie jene Ihrer Mitarbeiter und der Tiere in Ihrem Betrieb garantieren möchten.

Card image cap

Pluimveehouders gezocht voor LNV Community

23 januari 2020

Het ministerie van LNV zoekt veehouders, akkerbouwers en tuinders die willen meedenken over landbouwbeleid. Zij kunnen zich aanmelden voor de LNV Community.

Card image cap

Let op tijdige en juiste dier- en stalregistratie

23 januari 2020

Een juiste registratie is om meerder redenen belangrijk en verplicht. Hier vindt u aandachtspunten voor het tijdig melden.

Card image cap

Wijziging uitvoering onaangekondigde controles

19 januari 2020

De afgelopen jaren zijn er al regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd bij IKB Kip deelnemers. Deze waren tot nu toe vooral ad hoc en gebaseerd op concrete signalen. Voor de waarborging en het imago van IKB Kip en alle deelnemers is het belangrijk dat iedereen zich het hele jaar houdt aan de voorschriften. Daarom is besloten

Card image cap

Jaarplan en deelnemersbijdrage IKB Kip 2020

19 januari 2020

Het CCvD heeft het jaarplan voor 2020 vastgesteld, op deze wijze geeft de pluimveevleesketen zelf richting aan IKB Kip. Binnenkort komt een overzicht van het jaarplan op onze website. Meer informatie over het CCVD vindt u hier. In 2020 voeren we de reguliere werkzaamheden uit die bij schemabeheer horen, zoals het beantwoorden van vragen van

Card image cap

Informatiebijeenkomst IKB PSB 12 december 2019

14 januari 2020

Op 12 december was een twintigtal IKB PSB-bedrijven aanwezig bij de bijeenkomst waarin is gesproken over de ontwikkelingen binnen IKB PSB. Gestart is met een stukje achtergrondinformatie: hoe is IKB PSB ontstaan en wie vraagt om IKB PSB? IKB Ei en IKB Kip verwijzen voor externe borging pluimveeservicebedrijven naar IKB PSB. IKB Ei en IKB

Card image cap

‘Voorbeeld’ werkinstructies

14 januari 2020

De IKB PSB-deelnemer stelt een werkinstructie beschikbaar voor haar medewerkers. Medewerkers die fysiek betrokken zijn bij de werkzaamheden ondertekenen voor ontvangst van de werkinstructie. Om IKB PSB-deelnemers te ondersteunen bij het opstellen van een werkinstructie, zijn ‘voorbeeld’ werkinstructies beschikbaar gesteld op de webpagina van IKB PSB.