De onderzoeken

 De gezamenlijke inzet van de pluimveesector in onderzoek en innovatie krijgt vorm in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.
De lopende en afgeronde onderzoeken van deze agenda vindt u op deze pagina. De onderzoeken in de agenda zijn onderverdeeld in 3 thema’s: vermindering van milieu emissies, voedselveiligheid en volksgezondheid en preventieve diergezondheid incl. welzijn.
U heeft zelf inspraak door zelf een kennisvraag in te dienen en mee te denken over nuttige onderwerpen voor de agenda.

Aan het thema De onderzoeken zijn (nog) geen bestanden gekoppeld